Felleslegatet for døve

Felleslegatet for døve er opprettet ved sammenslåing av diverse legater og stiftelser i året 2000.

Felleslegatet har som formål å fremme arbeidet for døve i Norge ved nødvendig hjelp eller støtte til døve, eller til en institusjon som arbeider aktivt for døve

 
                Felleslegatet for Døve 
                        Du kan søke om støtte.
                        Ta kontakt med:                    Hans Kr. Hønsvall
                                                                       Postboks 192
                                                                      3201    SANDEFJORD
 
                        Søknadsfrist:                          15. september 2018