Likepersonsarbeidet i Norges Døveforbund

"Likepersonsarbeid er hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon som en selv. Det bygger på prinsippet om at ”den vet best hvor skoen trykker, som har den på."

Likepersonsarbeid er et av satsningsområdene for Norges Døveforbunds arbeid blant døve,hørselshemmede, hørende og deres pårørende. Likepersonsarbeid drives med grunnlag i behovet for erfaringsutveksling mellom erfarne likepersoner og de som trenger veiledning som følge av blant annet ny livssituasjon.

Du kan ta kontakt med våre utvalg som består av registrerte likepersoner hvis du har spørsmål som gjelder;

 • Arbeidslivsutvalget
 • Foreldre- og oppvekstutvalget
 • Seniorutvalget
 • Tolkeutvalget
 • KODA-utvalget

 

Vi leter etter likepersoner

Er du? Ønsker du å snakke med noen i samme situasjon?

 • Døv eller hørselshemmet ungdom
 • Foreldre til døv eller hørselshemmet barn
 • Mirgant
 • Døvblitt
 • Arbeidsliv
 • Døv forelder
 • Senior

Ta kontakt med organisasjonskonsulent på e-post eller telefon hvis du ønsker å bli en likeperson. Vi ønsker å få minst en likeperson i hvert fylke.

Hvem kan være likeperson

Likepersonsarbeid er frivillig og ulønnet, det kan forega mellom enkeltpersoner og i grupper. Organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha lengre og mer erfaring enn de øvrige.

Norges Døveforbund dekker reiseutgifter og utgifter tilknyttet besøk.

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson. Men det er allikevel ikke alle som egner seg til å være likeperson.

 • En likeperson skal ha godt kjennskap til Norges Døveforbund, foreningen og hvordan vi er organisert.
 • En likeperson har taushetsplikt