Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over ledige stillinger i Norge og i utlandet som døve, hørselshemmede eller tegnspråklige kan søke på. Ønsker du annonse på forsiden av Deafnet eller Døves Tiddskrift? Trykk her 

Tips sendes til petter@doveforbundet.no Sjekk også Arbeidslivsutvalget i Norges Døveforbund 

NORGE

OSLO: Bydel Bjerke.  Ungdomskonsulent i mottaksseksjonen - NAV Bjerke  Frist: 06.09.2017  

VESTLANDET:   Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i teiknspråk og tolking Frist: 30.08.2017

Hele Norge: Stillinger på Signo