Besøkstjeneste

Besøkstjenesten er et viktig tilbud og er et tilbud lokallagene gir til døve som ikke har mulighet til å komme til foreningen, eller som trenger hjelp og informasjon. I 2015 hadde Nord-Trøndelag Døveforening, Møre og Romsdal Døveforening, Telemark Døveforening, Tromsø Døveforening og Oslo Døveforening har besøksvirksomhet som en av sine aktiviteter. De har frivillige som besøker døve som er syke og/eller eldre. Noen lokallag tilrettelegger slik at døve også kan komme til lokallaget og få nødvendig informasjon og kontakt i døvemiljøet.

Døveforeningen har ansvar for a finne likepersoner. Ta kontakt med din døveforening dersom du ønsker besøk fra en likeperson. Aktivitetene er basert på frivillig innsats og likepersoner får dekket utgifter som for eksempel reiseutgifter fra Norges Døveforbund.