Foreldre spør, foreldre svarer!

Har du et døvt eller hørselshemmet barn? Da har du sikkert mange spørsmål som du gjerne skulle hatt svar på. Eller trenger du bare noen å snakke med? Foreldre- og oppvekstutvalget til Norges Døveforbund vet hvor viktig det er å snakke med andre foreldre. Vi vet hvor viktig det er å få forståelse for hvordan både foreldre og barn har det, og ikke minst få gode råd fra noen som har gått veien før deg. Derfor har Foreldre- og oppvekstutvalget fått en egen foreldretelefon. Utvalget har medlemmer med ulik kompetanse og bredt nettverk, vi vil derfor ha mulighet til å sette deg i kontakt med de vi mener kan gi deg et best mulig svar.Temaer vi vet mange lurer på, og som vi kan hjelpe deg med, kan være:

 • rettigheter til hørselshemmede barn.
 • pedagogisk tilrettelegging i barnehage og skole
 • spørsmål rundt opplæring i og på tegnspråk (§2-6)
 • kursmuligheter for foreldre og nettverk
 • hørselstekniske hjelpemidler og teknisk utstyr
 • fritid
 • familieliv
 • aktiviteter

Du kan ta kontakt med oss. Mobilnummeret er: 971 30 514. Du kan både ringe og sende SMS. Vi har selvfølgelig taushetsplikt. Telefonen går på rundgang mellom foreldrene i utvalget.

Hvor kan foreldre og fagfolk lære tegnspråk?

 • Statped, i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, tilbyr det modulbaserte opplæringsprogrammet Se mitt språk, som er et 40 ukers opplæringstilbud for foreldre/foresatte til barn med hørselshemning i alderen 0-16 år. Statped arrangerer 33 moduler og Ål arrangerer 7 moduler av de 40 ukene.
 • Statped tilbyr kurs i tegnspråk for ansatte i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har nedsatt hørsel.
 • I de største byene arrangerer døveforeningene tegnspråkkurs.
 • Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve tilbyr årskurs i tegnspråk.
 • Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU tilbyr ulike studier i tegnspråk (Se den enkelte høgskolen, universitet eller Utdanning.no for nærmere informasjon).
 • Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU tilbyr bachelorutdanning i tegnspråk og tolking (Se de enkelte høgskolene, universitet eller Utdanning.no for nærmere informasjon).