Interessepolitikk

Norges Døveforbund arbeider for å bedre døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. Vi er også en språkorganisasjon som jobber for å fremme norsk tegnspråk som et offisielt språk i språkloven og som en del av den norske kulturarven. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå full deltakelse og likestilling for døve/hørselshemmede i samfunnet.

Vi jobber blant annet med:

 • En språklov. Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk, men vi arbeider for at NTS kommer inn i en helhetlig språklov.
 • Flere tegnspråkkurs i landet
 • Tilbud for tegnspråk som morsmålopplæring for KODA (barn av døve/hørselshemmede foreldre)
 • Tegnspråk som fremmedspråk og valgfag ved flere ungdomsskoler og videregående skoler
 • Døve og hørselshemmede eldre skal ha rett til tegnspråklige tilbud på sykehjemsplasser og omsorgstjenester.
 • Bedre og døgnåpen tolketjenste
 • Flere tegnspråklige TV-sendinger og tegnspråktolkete programmer
 • Lovpålagt plikt til teksting på alle plattformer
 • Et fullverdig opplæringstilbud for døve/hørselshemmede barn
 • At døve/hørselshemmede har samme tilgang til arbeidsliv som alle andre.
   

Årsmelding, vedtekter og handlingsplan

I årsmeldingen, fra side 13 – 16 kan du lese hvilke interessepolitiske saker som ble gjennomført i 2019.

Norges Døveforbund arbeider interessepolitisk innenfor feltene:

 • Skole og utdanning
 • Arbeid og sysselsetting
 • Språk
 • Tilgjengelighet
 • Kultur
 • Idrett
   

Dette har vi fått til:

 • Døves Media
 • Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve/hørselshemmede
 • Teater Manu
 • Døves Kulturdager
 • Leirtilbud for barn og unge
 • Bistandsarbeid for døve på Madagaskar, Palestina
 • Døves Museum i Trondheim
 • Døves Tidsskrift
 • Døves Trykkeri AS
 • Flere bøker, film og programmer om tegnspråk og døve/hørselshemmede blant gjennom Extrastiftelsen
 • Førerkort til døve/hørselshemmede (tidligere var det forbudt)
 • Opplæringsloven §2-6, opplæring i og på tegnspråk.
 • Opprettelse av døveprest-stillinger (1919)
 • Opprettelse av yrkesskoler for døve I Bergen og Stavanger (1942 / 1946)
 • Profesjonell tolketjeneste
 • Tegnspråk anerkjent som et fullverdig språk
 • Tegnspråknytt og tegnspråktolking på NRK
 • Tegnspråk som valgfag i skolene
 • Teksting på TV
 • Tegnspråkkurs for foreldre og søksen