Forbundsstyret 2022–2025

Forbundsstyret 2022–2025
Fra venstre: Petter Noddeland (generalsekretær), Camilla Høiberg (styremedlem), Niels Kristensen (forbundsleder), Tove Glomset (styremedlem), Jannicke Kvitvær (nestleder), Rolf Inge Otterdal (vara), Ståle Hatlelid (styremedlem), Irja Marie Eide Mølmen (vara), Per Gunnar Johnsen (styremedlem), Linda Kvaksrud Hansen (vara for ansattrepresentant) og Ivar Larsen (styremedlem). Ikke tilstede: Elisabeth Frantzen Holte (ansattrepresentant)

 

Forbundsleder: 
Niels Kristensen

Nestleder:
Jannicke Kvitvær

Styremedlemmer:

 • Camilla Høiberg
 • Tove Glomset
 • Ståle Hatlelid
 • Per Gunnar Johnsen
 • Ivar Larsen

Varamedlemmer:

 1. Kjetil Skarpeid
 2. Rolf Inge Otterdal
 3. Irja Marie Eide Mølmen

Ansattrepresentant:

 • Elisabeth Frantzen Holte
 • Linda Kvaksrud Hansen (vara)

NDFU-representant:
Steffen B. Kommedal

Kontrollkomité:

 • Marie Holst
 • Annbjørg Horgar
 • Erling Jacobsen

Kontrollkomité varamedlemmer:

 1. Lars Petter Lindmann
 2. Marte Kvinnegard

Valgkomité:

 • Nina Hauge
 • Trude Lillegjære
 • Marianne Kolvik

Valgkomité varamedlemmer:

 1. Asgeir Brovold
 2. Solveig Uteng

Revisor: Forbundsstyret får fullmakt til å ansette statsautorisert revisor.