Døvblittes fellesforum

Hvem er døvblitte / sterkt tunghørtblitte?

Tanker fra en døvblitt

Hva og hvem er Døvblittes fellesforum