Hvem og hva er Døvblittes fellesforum?

I Norge organiserer døvblitte / sterkt tunghørtblitte (db / sthb) seg i to organisasjoner, henholdsvis Norges Døveforbund (NDF), www.deafnet.no, og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), www.hlf.no. Begge forbund har gitt et tilbud til gruppen, via Døvblittseksjonen (NDF) og Døvblittutvalget (HLF).

Siden høsten 2000 har det vært arbeidet via HLF og NDF for å gi gruppen et samlet og bedre tilbud. En plass for døvblitte og sterkt tunghørtblitte i grenselandet mellom en døv identitet og kultur (NDF) og en tunghørt identitet og kultur (HLF).

Alle mennesker har behov for å føle tilknytning og tilhørighet, og kanskje gjelder det spesielt for døvblitte / sterkt tunghørtblitte som har hatt en tendens til å falle mellom alle stoler når det gjelder oppmerksomhet og rehabilitering.

Det oppleves som problematisk og frustrerende for mange døvblitte og sterkt tunghørtblitte at det ikke er et samlende organisasjonstilbud for gruppen. Derfor vokste tanken frem om en felles organisering for døvblitte. Det skal noe til å orientere seg i to organisasjoner for å finne hvor tilbudene finnes. Det er også tilfeldig hvor en organiserer seg, selv om flere også er medlemmer av begge forbund. Noe som igjen er kostbart.

Det er og viktig å kunne være en samlet samarbeidspartner på vegne av døvblitte og tunghørtblitte i Norge. Bla i forhold til det statlige prosjektet ReSonare som pågår for fullt nå. ReSonare er kanskje det mest epokegjørende som foregår på døvblittsida nå, og brukerorganisasjonene har en unik mulighet til å samarbeide, kunne påvirke i ønsket retning, samt være pådrivere. Det er vel ikke å overdrive at forventningene er store !

Et fellesorgan ville i stor grad kunne være med på å legge noen premisser for hvordan livet til døvblitte kan se ut i framtida. Det er også en økende bevissthet innenfor rehabiliteringsmiljøene om at brukermedvirkning skal tas på alvor. En felles organisering vil kunne møte dette med en annen tyngde enn slik det er i dag.

 

Leder: John Almenningen

Postboks 29, 8801 Sandnessjøen

johnalm@online.no

75 04 13 92

41 55 00 81

75 04 09 04 (faks)