Meld deg på WFD-seminar!

Hovedfokus under konferansen er FNs nylig vedtatte konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter. Mangeårig president i WFD og sentral i arbeidet i FN, Liisa Kauppinen, holder hovedforedraget, og statsekretær Laila Gustavsen (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) og stortingsrepresentant Britt Hildeng deltar også.

Det blir gitt informasjon om verdenskongressen i Madrid i sommer, og det blir anledningt til drøftinger og plenumssamtaler om tegnspråkliges rett til kommunikasjon.

Du finner program og påmeldingsinformasjon i vedlegget.

 

 

 

 

 

 

 

 

WFD-styret 2003-2007