Arbeidsliv et satsingsområde

- NDF vil i samarbeid med skolene sette fokus på og bevisstgjøre den enkeltes muligheter til å ta et yrkesvalg som samsvarer med ungdommenes forutsetninger, interesser og ønsker, sier prosjektkoordinator Bjørn Kristiansen i NDF. Han er også sekretær for forbundets arbeidslivsutvalg. Leder av utvalget av Knut Bjarne Kjøde.

Bjørn Kristiansen forteller at det er tre prosjekter om arbeidsliv som er finansiert av Helse og rehabilitering. Alle prosjektene blir drevet av Rycon, Oslo. Prosjektene er: "Hvordan benytte ny teknologi for å gjøre informasjonen tilgjengelig for døve og tunghørte", "Hørselshemmede gründere" (altså døve og tunghørte som har planer om å starte egen virksomhet), "Veien tilbake til arbeidslivet" - som er et undervisningsopplegg tilpasset døve og tunghørte.

- NDF vil ha flere seminarer i år som ser på yrkeslivet i forhold til døve og tunghørte, slutter Kristiansen.

Døves Tidsskrift 1. februar har reportasje fra arbeidslivssemnaret som ble arrangert i slutten av november.

 

 

 

 

Prosjektkoordinator Bjørn A. Kristiansen er også sekretær for NDFs arbeidslivsutvalg