Rådgivningskontorene samlet

Det er rådgivningskontor for døve, tunghørte og døvblinde i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. På seminaret i Bergen var det forelesninger om tolking og tolketjenesten. På disse forelesningene deltok også tolkestudentene i Bergen. De sitter bakerst på bildet. Ellers ble mye av tiden brukt til diskusjoner om felles oppgaver innenfor rådgivningstjenesten. Dessuten var det omvisninger på ASVO og Konowssenter.

Vertskap for seminaret var Bergen kommunes rådgivningskontor for hørselshemmede ved Mary Ann Grønås og Norunn Kalvenes (bak)