Tatt med buksene nede

I programmet ble det også opplyst at forbundets reise- og oppholdsutgifter hadde økt med 30 prosent i forhold til forrige år, mens det korrekte er at utgiftene er redusert. Forbundsleder Lars Åke Wikstrøm (bildet) ble uthengt i programmet. Han kunne i programmet ikke svare annet enn at intervjueren tok feil. Dermed satt seerne igjen med at påstand sto mot påstand, og en kunne lett dra den konklusjonen at det var noe muffens med regnskapet til SDR.

SDR klaget programmet inn for "klagenemnda" for tv-programmer. Nå har nemnda gitt SDR medhold og slaktet programinnslaget. Nemnda sier at programmet mangler vanlige krav til saklighet. SDR blir uthengt som en organisasjon som styrer økonomien på en uansvarlig måte, dette har programmet ingen dokumentasjon for å påsto. Tvert imot.

For oss vanlige seere virker det som om redaksjonen i "Perspektiv" har vært ute etter å lage et sensasjonsprogram, der det skulle filleriste SDR. De fleste av de som jobber med "Perspektiv" jobbet tidligere på Dövas TV, de kjenner døvemiljøet, behersker tegnspråk og de fleste er døve selv. Det er selvsagt helt i orden at de vil lage et kritisk program om SDR eller hva som helst annet, men da må de kunne dokumentere det de sier i programmet. Nå blir det bare flaut, derfor uttrykket "å bli tatt med buksene nede", ingen ønsker det - men "Perspektiv" må tåle det. Programmet har mistet sin troverdighet, og en verre skjebne kan vel ikke et tv-program lide.