Mjøsa Døveforening?

Fredag 1. juni var det felles møte for medlemmene i de 2 foreningene på Hamar velferdssenter. 30 interesserte var tilstede da forbundsleder Hanne B. Kvitvær innledet med et foredrag om fremtidens mulige organisasjonsmodell i Norges Døveforbund. - Det er viktig at vi hele tiden har en organisasjon som følger med utviklingen i samfunnet, sa Hanne blant annet.

Et av de store spørsmålene for de 2 foreningene i Hedmark og Oppland er om de er mest tjent med å slå seg sammen til en sterk forening, kanskje også med et tettere samarbeid med foreldreforeninger og idrettslag for døve og tunghørte i de to fylkene. Møtet konkluderte med at det skal arbeides videre med spørsmålet, først på et seminar til høsten der representanter fra foreningene, sammen med folk fra NDF og andre kan dra opp visjonene for fremtiden - og få tydelig frem hva som tjener døve og tunghørte i de 2 fylkene best.