Døves Media på Ål eller i Oslo?

Avisen påstår blant annet at Døves Media blir på Ål. Den skriver også at Døves Media, Hallingdølen og 4 privatpersoner står bak et nytt tv-produksjonsselskap i Hallingdal. Selskapet skal i tillegg til å lage tegnspråklige programmer også lage programmer for bedrifter i Hallingdal.

Flere døve har reagert på at ikke Døves Tidsskrift og deafnet har informert om dette før de leser det i en "hørende-avis". Uttalelsene i avisen bygger på et intervju med 2 av de ansatte på Døves Media, John Storhaug og Jon Ola Bergaplass. Vi har bedt daglig leder på Døves Media, Ivar Sleto, om en kommentar til avisoppslaget:

- Oppslaget er misvisende. Enten har de to uttalt seg klønete eller så har journalisten i avisen gjort dårlig arbeid. For det første; Døves Media har ikke noe med opprettelsen av det nye tv-produksjonsselskapet å gjøre. For det andre; styret for Døves Media har gitt uttrykk for at mer av produksjonen skal skje i Oslo, men det er ikke gjort noe styrevedtak om flytting av bedriften fra Ål til Oslo. Vi har allerede et kontor i Oslo og kanskje blir dette styrket med flere stillinger, mens det blir tilsvarende reduksjoner i stillingene på Ål? Om styret bestemmer seg for å flytte Døves Media fra Ål til Oslo vil det trolig fortsatt være 1 eller 2 årsverk på Ål som jobber med sluttredigeringen av de NRK-sendte tegnspråkprogrammene. Dette for å utnytte de tekniske innstallasjonene og utstyret vi i dag har på Ål, og som er vanskelig å flytte. Men dette er spørsmål som styret for bedriften avgjør.

- Så alt som står i Hallingdølen er feil?

- Nei, det er aktuelt for Døves Media å samarbeide med det nye tv-produksjonsselskapet. De kan få leie lokaler og utstyr som er ledig og på den måten tilføre Døves Media nye inntekter. Et slikt leieforhold må imidlertid først avklares med Ål folkehøgskole. Vi må ta sakene i riktig rekkefølge, slutter Ivar Sletto.