Seminar om direkteteksting

Medietilsynet, som har fått ansvar for å følge opp bevilgningen, arrangerte seminar tirsdag 12. juni vedrørende talegjenkjenning og mulighetene for direkteteksting på TV.

Det er nå etablert et formelt samarbeid mellom Medietilsynet, NRK og TV2 om dette.

- Dette er svært vanskelig å få til. Vi har en nøktern realisme, fortalte områdeleder i Medietilsynet, Tor Erik Engebretsen.

Men BBC klarer det. Og Danmarks Radio klarer det, noe vi fikk demonstrert under seminaret. Hvorfor skal det være så vanskelig i Norge?

Svaret ligger i at det norske skriftspråk har flere lovlige skrivemåter, samt at det er mange mulige uttalemåter og dialekter på norsk. Tenk bare på hvor mange måter man kan si "jeg" på i Norge: jæi, æ, e, i, eg, ej osv.

- Men vi er optimistiske, og tror vi skal komme nærmere en løsning, avsluttet Engebretsen.

Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, NTNU, Sintef og IBM Norge har gått sammen om å kjøpe det materialet som konkursrammede Nordisk Språkteknologi på Voss etterlot seg. Dette skal det jobbes videre med, slik at denne basen forhåpentligvis kan være et fundament for talegjenkjenning og teksting på TV.

Norges Døveforbund følger opp dette nøye sammen med Hørselshemmedes Landsforbund. Vi skal sende innspill til det videre arbeidet.