Nye æresmedlemmer

Både Ness og Kallevik har nedlagt et kjempearbeid i organisasjonen på lokalt plan og de høstet trampeklapp på den vellykkete landsmøtefesten.

Motto for landsmøte er "Tegnspråkets fremtid - vårt felles ansvar". Da var det naturlig at åpningsforedraget fredag 15. juni ble holdt av seniorrådgiver Brit Holtebekk i Kultur- og kirkedepartementet. Hennes tema var norsk tegnspråk som offisielt språk. Hun fortalte at flere departementet er involvert i arbeidet med dette, og at Kultur- og kirkedepartementet er opptatt av å styrke døves rettigheter i samfunnet - men en egen tegnspråklov kunne hun ikke love. Hun understreket imidlertid at det er en positiv dialog mellom departementet og NDF, og så blir det til slutt polikerne som må ta avgjørelsen om tegnspråk får den status som NDF ønsker.

Det andre innledningsforedraget var av NRKs Siri Antonsen. Hun informerte engasjert om det arbeidet som drives i statskanalen for at tilbudet til døve skal bli enda bedre. På et glimrende tegnspråk hadde hun landsmøteforsamlingen i sin hule hånd, og noen bedre ambassadør for tilbudet til døve og tunghørte kan NRK knapt få.

Landsmøteforhandlingene foregår i en positiv og gemyttlig atmosfære.Rammen om møtet kan ikke bli bedre på Seilet Hotell med Romsdalsfjorden og de 78 Romsdalstoppene som inspirerende bakgrunns kulisser.

Det er ca 80 deltakere på landsmøte som avsluttes søndag, blant annet med valg på nytt forbundsstyre. Døves Tidsskrift kommer med bred dekning av landsmøte i augustbladet.