Ny genereralsekretær i Signo

Pressemelding fra Signo

Pressemelding fra Signo

Berge-Andreas Steinsvåg, 51 år, er ansatt som ny generalsekretær i Signo. Steinsvåg kommer fra jobb som spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus. — Jeg har en genuin interesse og nysgjerrighet for det å bedre forholdene for ulike grupper og enkeltmennesker. Ved å se og forstå er jeg opptatt av å ydmykt – det ordet er viktig her – bistå andre menneskers behov, sier Steinsvåg som tiltrer 1. mai. Signo er en diakonal stiftelse som består av syv virksomheter og har 1100 ansatte. Signo gir et landsdekkende tegnspråklig livsløpstilbud om bolig, skole og rådgivning, og arbeid til døve/hørselshemmede og døvblinde. — Berge-Andreas Steinsvåg har en ledelsesbakgrunn som passer godt for de utfordringer Signo står foran. Han har erfaring fra helsektoren, utviklings- og politisk påvirkningsarbeid og ulike anbudsprosesser. At han også har jobbet med døve og kan tegnspråk er en styrke, sier styreleder Jens Barland. Steinsvåg skal lede Signo gjennom hovedkontoret på Nordstrand i Oslo. Han overtar etter Inger Helene Venås som har begynt som direktør for helse, omsorg og ideell sektor i hovedorganisasjonen Virke. Tegnspråk i hodet og hender Signos nye generalsekretær lærte tegnspråk for 30 år siden. Det sitter ennå i hodet og hender. — Når jeg ser på Dagsrevyen eller er på gudstjeneste, oversetter jeg det som blir sagt til tegnspråk oppe i mitt, forteller Signos nye generalsekretær. For 30 år siden traff Berge-Andreas Steinsvåg (51) en kirketjener i Døvekirken i Trondheim. Da lærte han det grunnleggende innen tegnspråk. Nå blir Steinsvåg toppleder for 1100 ansatte i den diakonale stiftelsen Signo der tegnspråk og ulike kommunikasjonsformer for døve/hørselshemmede og døvblinde er grunnvollen i arbeidet som startet allerede i 1898. Signo består av syv virksomheter og gir et landsdekkende tegnspråklig livsløpstilbud om bolig, skole og rådgivning, og arbeid til døve/hørselshemmede og døvblinde.  Steinsvåg hadde ingen døve venner eller familie. Han ønsket selv å lære språket. — Jeg bestemte meg rett og slett og så falt det ganske naturlig for meg. Helsebakgrunn Steinsvåg kommer fra jobb som spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus. De siste årene har han ledet en rekke prosjekter i sykehus og klinikk på avhengighet og psykisk helse. Han er utdannet sosionom, og har to mastergrader; i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo, og i organisasjonskunnskap fra DePaul University i Chicago. Berge-Andreas Steinsvågs avslepne rogalandsdialekt avslører så vidt at han hadde sin oppvekst i Sandnes. Nå bor han på Kampen i Oslo med mann og tre barn. Han har vært menighetsrådsleder i Kampen kirke og engasjert i møte med flyktningene som kommer til Norge. Nysgjerrig lytter — Jeg har en genuin interesse og nysgjerrighet for det å bedre forholdene for ulike grupper og enkeltmennesker. Men jeg ville ikke bli lege, psykolog eller advokat. Det er det der med å arbeide med det enkelte individet, grupper og videre ut mot samfunnet. — Hvordan skapes en slik interesse? — Dette har jeg nok med meg fra oppveksten av, det har blitt en del av min personlighet. For meg henger det også sammen med tro og livssyn. Ved å se og forstå blir jeg opptatt av å ydmykt – det ordet er viktig her – bistå andre menneskers behov. Jeg har en genuin interesse for å lytte godt til enkeltpersoner eller ulike brukergrupper som enten har krav på eller bør få en tjeneste eller et tilbud. For Steinsvåg er dette bærebjelken i hans ledelsesfilosofi. — Det å lytte godt, og tenke at «de der ute» kan veldig mye, de har en kunnskap vi må bruke. Ydmyk — Hva tenker du nå når du står foran denne jobben? — Jeg er stolt og samtidig ydmyk. Jeg synes allerede jeg har blitt tatt veldig godt imot og gleder meg til å starte. Men jeg vet også at jeg må prestere og levere. Å være generalsekretær er en stor og viktig jobb der jeg må legge bredsiden til for å få det til på beste mulig måte. Men så vet jeg at det er svært mange dyktige mennesker i Signo som har erfaring og kompetanse. Jeg gleder meg veldig, sier Berge-Andreas Steinsvåg. Tiltrer 1.mai — Berge-Andreas Steinsvåg har en ledelsesbakgrunn som passer godt for de utfordringer Signo står foran, sier styreleder Jens Barland.   Steinsvåg har erfaring fra helsesektoren og erfaring med å lede utviklingsarbeid og politisk påvirkningsarbeid. — Dette skal vi i Signo dra nytte av nå. Kjenner målgruppen — At han også har jobbet med døve og er tegnspråkbruker er en styrke og gjør at han allerede er kjent med vårt spesielle felt. Steinsvåg har også vært på andre siden av bordet i anbudsprosesser og det er en verdifull erfaring for oss, sier Barland. For intervjuavtaler eller mer informasjon, kontakt: Øyvind Woie Kommunikasjonssjef i Signo 400 20 801 oyvind.woie@signo.no