Lansering av prosjektet Helsetegn

Målet med Helsetegn er å gi hørselshemmede barn et trygt møte med helsevesenet.

Nå har Statped gjennom Norges Døveforbund og ExtraStiftelsen lansert prosjektet Helsetegn. Prosjektleder har vært Hilde Holtsmark, seksjonsleder i fagavdeling hørsel.
fra
For hørselshemmede barn kan det ha avgjørende betydning at et møte med helsevesenet blir godt. Helsepersonell kan med enkle tilrettelegginger bidra til det. På Helsetegn finner du:
  • -Nettkurs med praktiske eksempler på hvordan du kan tilrettelegge for god kommunikasjon når et barn er hørselshemmet.
  • -Tolkebestilling
  • -Tegnordbok med flere tusen tegnspråktegn, og med helserelaterte tegn i egen kategori.
«Førstehjelpskoffert» på alle barneavdelinger I løpet av januar 2016 skal alle barneavdelinger på sykehus i Norge ha fått en «førstehjelpskoffert» for god kommunikasjon med hørselshemmede barn, med og uten tolk til stede.Statped oppfordrer sykehusene til å informere medarbeidere om denne kofferten. Plasser den slik at den blir lest og brukt. Kofferten inneholder: -Brosjyrer med informasjon, tips, nyttige tegnspråktegn og QR-koder som leder til nettkurs. -Små kort med håndalfabetene i norsk tegnspråk, slik at du kan bokstavere ord.«Buttons» til arbeidstøy med tegn for «lege», «sykepleier» «bra» og «hei». -La sykepleier, lege eller andre sykehusansatte ha på en slik button når de møter et barn som er tegnspråkbruker. Det vil bli mulig å bestille dette materiellet på statped.no/nettbutikk. Det er en ressurside som helsepersonell kan benytte seg av i møte med hørselshemmede barn. Der finner du praktiske råd, eksempler og tegnordbok. «Førstehjelpskofferter» er også sendt ut til alle barneavdelinger på sykehus i Norge for god kommunikasjon med hørselshemmede barn, med og uten tolk til stede. Siden finner du her; http://www.acm1.no/helsetegn/