Viktig oppdatert informasjon om teksttelefon fra Call-It AS

Når døve og hørsels-/talehemmede eller andre som ikke kan benytte vanlig telefon skal kunne kommunisere med andre, kan det benyttes en teksttelefon. På en teksttelefon foregår kommunikasjonen skriftlig i stedet for ved hjelp av tale. Tekst og tale kan også kombineres.

Teksttelefontjenesten er en tjeneste Telenor leverer, og som driftes og bemannes av Call-It AS. Det er gratis å ringe til 149, og samtalen blir først taksert når det oppnås kontakt på tilringt nummer. Takst for vanlige samtaler innen Norge er kr 0,70 pr. påbegynt 2.minutt. Til mobiltelefon og andre spesialnumre gjelder andre priser. Samtaler til utlandet følger fastlagte takster. -149 for vanlige samtaler. -1412 kun for nødsamtaler (tilsvarer samtaler til 110, 112, 113). Det gis prioritert ved formidlingssentralen. En samtale til 149 blir betjent av en kundeveileder på formidlingssentralen. Denne fungerer da som et verktøy i samtaler mellom teksttelefonbrukere og vanlig hørende. Kundeveileder leser fortløpende tekst til den hørende og skriver tilbake alt som blir sagt til den hørselshemmede. Teksttelefonbrukere kan også snakke selv hvis ønskelig.  Alle kundeveiledere på 149 og 1412 er profesjonelle hurtigskrivere som formidler alle samtaler på et nøytralt grunnlag. Alle kundeveiledere har taushetsplikt.