70 år med Svein Arne Peterson

Døves Tidsskrift intervjuer Svein Arne Peterson

«For en del personer var det status med tegnspråknorsk, men for mange andre var det egentlig ikke slikt. Vi kan se at Norge fremdeles på noen områder er preget av den tiden i forhold til våre nordiske naboland». Vi er mange som kjenner Svein Arne Peterson som lyser av et brennende engasjement. I mange år har Svein Arne vært aktiv på flere arenaer, både lokalt og nasjonalt - og det er han frem- deles. I oktober 2015 ble han 70 år og DT har derfor tatt en tur bakover i tiden for å bli kjent med Svein Arne på nye måter. Les artikkelen her; Døves Tidsskrift er et medlemsblad for medlemmer av Norges Døveforbund, bladet utkommer åtte ganger i året med aktuelle saker, både lokalt og nasjonalt, samt internasjonalt. Ønsker du å motta Døves Tidsskrift? Du kan melde deg inn som medlem her ndflogo