NRK brukerrådsmøte hos NRK

Idag 18. februar 2016 har NDF vært på NRK brukerrådsmøte, flere brukerorganisasjoner var tilstede, for eksempel Hørselshemmede Landsforbund (HLF) og Blindeforbundet. Tema som vi diskuterte idag var begrep som vi bør bruke og begrep som vi ikke bør bruke. NDF har kommet med flere innspill, blant annet døvetolk, døvespråk, døvstum og døvesenter erstattes med tegnspråktolk, tegnspråk, døv og tolketjeneste. NDF bruker heller ikke ordet "tunghørt", vi foretrekker ordet hørselshemmede. HLF var enig med oss. Vi i Norges Døveforbund syns det var en veldig god diskusjon rundt dette tema.