Erfaring med å fungere som døv tolk - spørreundersøkelse

Prosjektet "Døv tolk" ønsker at døve som har fungert som tolk, svarer på denne spørreundersøkelsen. Oslo Døveforening, i samarbeid med Statped sørøst, har ansvar for dette prosjektet som er finansiert av Extrastifltesen gjennom Norges Døveforbund.

Denne spørreundersøkelsen er en del av prosjektet "Døve tolker". Vi ønsker bl.a. å kartlegge hvilke erfaringer døve har med å hjelpe til med eller tilrettelegge kommunikasjon der en hørende tolk ikke blir forstått av, eller forstår en tegnspråklig døv. Vi ønsker også å utrede om det bør settes i gang utdannelse for døve som ønsker å jobber som tolker. Vi tror bruk av døve tolker kan gjøre at kommunikasjonen flyter bedre i noen situasjoner. Dette vil være viktig for å forbedre livsvilkår til døve og gjøre tolketjenesten bedre for alle.
Prosjektet "Døv tolk" ønsker at døve som har fungert som tolk, svarer på denne spørreundersøkelsen, som er rettet til døve som har fungert som tolk i forskjellige situasjoner, både med og uten lønn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge og dokumentere arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og erfaringer fra døve som hjulpet til med å tilrettelegge kommunikasjon, samarbeidet med tolker om oversettelse eller fungert som tolk på egenhånd. Spørreundersøkelsen - klikk her  Det er 15 spørsmål. På noen spørsmål kan du bare gi ett svar. På noen av spørsmålene kan du gi flere svar. Dine besvarelser vil bli anonymisert. Du kan når som helst trekke deg fra spørreundersøkelsen. Dette kan du gjøre ved å avbryte besvarelsen. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med prosjektlederen Maren Oriola ved å sende en epost til henne: maren@odf.no (tekst hentet fra http://odf.no/?artID=1088&navB=1) 2187535585 ndflogo