Nødmelding

Idag har NDF vært i møte med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og HLF for å diskutere oppstart av et pilotprosjekt med nødvarsling for døve og hørselshemmede. Det ble diskutert valg av løsninger med SMS eller smarttelefon.
SmartHelpVi argumenterer for at nødvarsling må baseres på smarttelefon fordi den teknologien er effektiv når der gjelder å kommunisere med nødetatene. Trondheim Døveforening samarbeider med SmartHelp (tidligere kalt smart113 som kan leses om i tidligere nr av Døves Tidsskrift) som vi mener er en god løsning og kan brukes over hele landet på kort tid.NDF fikk foreløpig ikke gjennomslag for det, de andre ønsker å kjøre pilotprosjekt basert på SMS varsling. Der er etter vår oppfatning en tungvint og usikker løsning - sammenlignet med smarttelefon. Danmark og Italia som er de siste landene som har innført nødmelding for døve og hørselshemmede bruker smarttelefon løsning...Dessuten er det usikkert hvor lang tid det vil ta før SMS løsning kan brukes i hele Norge.Det er nå lagt opp til en rask fremdrift og et nytt møte skjer om ca 2 uker. Vi vil holde dere informert. .