Ny rektor ved AC Møller skole

Kjetil Hestnes er tilsatt som rektor på A.C. Møller fra og med 1. februar 2016.

Statped gir med sin ansettelse av Hestnes som rektor et signal om at de ønsker å ta det landsdekkende skoletilbudet for døve og hørselshemmede på alvor. Norges Døveforbund gratulerer Kjetil med hans nye stilling og ønsker han lykke til i denne viktige og krevende stillingen.