Nødmeldingstjeneste snart på plass?

TV2 "God morgen Norge" hadde i dag innslag om nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede. Appen SmartHelp brukes hos AMK Sør-Trøndelag der døve og hørselshemmede enkelt kan melde nød via appen. Systemet kan rulles ut til hele landet på kort tid. NDF oppfordrer alle til å sende mail til justisminister med krav om å få nødmeldingstjeneste SmartHelp på plass nå!

Myndighetene sier fortsatt at det må arbeides med å etablere en nødmeldingstjeneste som også døve/hørselshemmede, talehemmede og andre kan bruke. Men det er feil! Det finnes i dag en fullverdig teknisk- og enkel løsning SmartHelp som brukes av 110-113 sentralene (AMK) i Sør-Trøndelag. Denne løsningen kan brukes i hele landet på svært kort tid, men det krever en politisk vilje.Det er nødvendig med påtrykk mot Justisdepartementet for å få på plass en slik meldingstjeneste så snart som mulig. For å se God morgen Norge om nødmelding klikk på:http://www.tv2.no/v/1024080/  ---------------------------------------------------------------------- Epost som kan sendes til justisdepartementet: Send mailen til: postmottak@jd.dep.no Til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen Døve og hørselshemmede har i dag ingen mulighet til å kunne sende melding om nød via mobiltelefon. Det finnes i dag en app, SmartHelp, som brukes hos AMK i Sør-Trøndelag der døve og hørselshemmede kan melde nød hvis de blir utsatt for en akutt situasjon. Justisdepartementet har tidligere lovet at nødmeldingstjeneste som også døve og hørselshemmede kan bruke skulle vært på plass innen 31.12.2015. Jeg oppforderer deg til å gripe tak i saken og sørge for at SmartHelp blir tatt i bruk hos alle landets AMK-sentraler. For nærmere informasjon ta kontakt med generalsekretær i Norges Døveforbund bjorn@doveforbundet.no Ditt navn Send mailen til: postmottak@jd.dep.no