Stortinget stiller krav om tv-teksting hele døgnet

NDF kan innkassere nye poeng i kampen for et mer tilgjengelig tv-tilbud fra NRK og TV2. Stortingets kulturkomite la 18. februar fram sin innstilling til regjeringens stortingsmelding «Åpen og opplyst. Allmennkringkasting og mediemangfold».

En tegnspråkoversettelse av teksten nederst For døve og hørselshemmede er det gledelig at Kulturdepartementet og stortingsflertallet er enige om tiltakene for vår gruppe. De fine ordene om universal utforming og et samfunn for alle blir nå endelig konkretisert. Meldingen sier at allmennkringkasterne, NRK og TV2, skal tekste alle programmer. Dette krever at Kringkastingslovens § 2-19 blir endret, der står det at det bare skal tekstes mellom klokken 18 og klokken 23. Nå skal det tekstes hele døgnet, men fremdeles tar departementet et forbehold, de skriver at det skal tekstes: «dersom det er teknisk og praktisk mulig». Teknisk og praktisk mulig? NDFs generalsekretær Bjørn A. Kristiansen sier i en kommentar at han synes det er underlig at verken Kulturdepartementet eller kulturkomiteen har fått med seg at NRK daglig beviser at det er teknisk og praktisk mulig med direkteteksting. NRK s tv-sjef Arne Helsingen har nylig kommentert blant annet manglende direkteteksting av sportssendingene lørdag og søndag med at det er mangel på tekstere. NRK organiserer i dag sine tekstere i to avdelinger. En egen avdeling for direktetekstere der man nesten utelukkende bruker frilansere, og en annen avdeling som tekster programmer som ikke sendes direkte og der teksterne har fast arbeidsforhold. Det har vel sjelden hendt at et slikt program ikke er blitt tekstet. NDF mener direkteteksting må prioriteres høyere og de som arbeider med dette må få gode og forutsigbare arbeidsforhold. Stortingsmeldingen sier at det i dag er umulig å tekste distriktssendingene som sendes parallelt fordi det ikke finnes mange nok tekstere utenfor Oslo. Dette er feil. NRK sin begrunnelse er at det ikke er mulig med dagens teknologi å legge direktetekst på sendingene. Men meldingen slår fast at reprisesendingene av distriktsprogrammene skal tekstes – og at NRK-sendinger som legges ut på nettet også skal være tekstet. Flere tegnspråklige programmer Det er også gledelig at meldingen ønsker en vurdering av antall sendinger på norsk tegnspråk. NDF håper det betyr en utvidelse av Nyhetene på tegnspråk, langt flere tegnspråklige barneprogrammer og det igjen blir sendt tegnspråklige kulturprogrammene. NDF ønsker at tegnspråklige programmer skal synliggjøre mer. Hvor er det for eksempel annonserte Snakkis-programmene? Også krav til TV2 Endring av Kringkastingsloven tar tid. Det er en møysommelig prosess å endre lover i Norge, som til sist skal vedtas av et samlet Storting. Men må det en lovtekst til for at NRK og TV2 skal prioritere teksting og gjøre norsk tegnspråk mer synlig i sendeflaten? Kulturkomiteen sier også i sin innstilling til meldingen at de går inn for å gi TV2 statstilskudd for at de fortsatt skal produsere nyhetsprogrammer. TV2 har i forkant av stortingsmeldingen truet med at de ikke ville fortsette som en allmennkringkaster med de forpliktelsene det innebærer, blant annet da om nyhetssendinger og for vår del: teksting av programmer, om de ikke får tilskudd fra staten. Det har vært antydet at staten må tilby et beløp på mellom 200 – 300 millioner kroner årlig. Til nå har TV2 finansiert virksomheten gjennom reklameinntekter og hatt solide årsoverskudd. Overraskende da at en Høyre-FrP-regjering vil gå inn for statlige subsidier. Men det er viktig for politikerne å opprettholde TV2 som allmennkringkaster, ha en motvekt til NRK og at fjernsynskanalen fortsatt skal ha sitt hovedsete i Bergen. Hva gjør Norges Døveforbund videre? Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen sier at NDF vil fortsette sitt arbeid overfor Kulturdepartementet og stortingskomiteen der vi argumenterer for å få bort ordlyden: «dersom det er praktisk og teknisk mulig å tekste». Så lenge denne ordlyden blir beholdt vil det være fare for at TV2 igjen vegrer seg for økt direkteteksting og gjenta sine gamle argumenter om at de venter på datateknologien som automatisk skal oversette tale til tekst. Den teknologien kommer nok, men ikke de første årene. NDF vil også presse på for å få fortgang i arbeidet med endringene i Kringkastingsloven. NDF vil fortsette kampen for at også programmer på nettet skal tekstes, ikke bare sendingene fra NRK og TV2, men fra alle større medieaktører som f.eks. VGTV og APTV (Aftenposten). NDF har invitert kulturministeren til landsmøtet i Oslo 27. – 29. mai, der disse spørsmålene blir naturlige temaer i en tale om regjeringens kulturpolitikk for døve og hørselshemmede.