”DIGITALE HINDRE FOR ØKT SYSSELSETTING BLANT PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE”

Funka søker personer med nedsatt funksjonsevne som vil dele sine erfaringer og sin kunnskap rundt arbeidsliv, tiltak og jobbsøk med fokus på digitale barrierer.

Oppdragsgiver er Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.Endelig rapport vil bli overlevert Regjeringen.Du finner nettbasert spørreundersøkelse i lenken lengre nede:http://www.surveygizmo.com/s3/2495604/Digitale-hindre-for-sysselsetting Les mer om utredningen her; http://www.funka.com/no/om-funka/nyheter/no/funka-i-oppdrag-for-bufdir/