Rådgivningskontor for døve og hørselshemmede Innlandet

I dag 5. mars har NDF deltatt på medlemsmøte i Innlandet Døveforening for å fortelle om et rådgivningskontor for døve og hørselshemmede som skal etableres der.

 Innlandet Døveforening har søkt og fått pengene fraExtraStiftelsen til en prøveperiode på to år for å etablere et rådgivningskontor i Hedmark og Oppland. Vi skal ansette en rådgiver i 50% stilling i to år. Stillingen er for 2 år og målet er at det blir en fast stilling i det offentlige etter prosjektslutt. Stillingsannonsen kommer i neste nummer av Døves Tidsskrift og kommer også her på Facebook og på Deafnet. Etter at vi fortalte om prosjektet på medlemsmøtet, fikk vi mange gode innspill på hvordan rådgivningskontoret bør være. Vi gleder oss til fortsettelsen!