Tegnspråktolket teater i 2016

Informasjon fra teatertolk koordinator Elisabeth

NDF får hvert år et tilskudd fra Kulturdepartementet for å tolke teaterforestillinger til tegnspråk.Oppdatert liste over forestillinger finner du her; http://www.deafnet.no/no/tegnsprak/tegnspraktolket-teater I år 2015 så ble 26 forskjellige teaterforestillinger tegnspråktolket. Helt fantastisk og se så mange som ville benytte seg av dette tilbudet!! Alt fra barneforestillinger til stand-up show for voksne i mange deler av Norge. Selvfølgelig noen forestillinger var mer populære enn andre. Men totalt sett så var det god oppslutning. Norges Døveforbund mottok tilskudd for 2015 av Det Kongelige Kulturdepartementet.Tilskuddet til ‘tegnspråktolking av teaterforestillinger’. Teatertolk – koordinatoren ved Norges Døveforbund har en 40 % stilling til å koordinere alle oppdrag. Så langt så har jeg fått noen flere henvendelser fra døve/hørselshemmede selv i år ,med ønsker om å få akkurat den forestillingen bli tegnspråktolket. Men jeg ønsker enda flere ønsker. Send meg en mail på teater@doveforbundet.no Og husk at det er viktig å få en slik henvendelse fra dere i god tid! Pga. det å få reservert gode plasser i teatersalen til å få tak i de tolkene som vil gjøre jobben. Vil understreke at dette er et viktig arbeid å gjøre. Både i forhold til inkludering og tilrettelegging. Og ikke minst er dette med å spre vårt fantastiske språk – tegnspråket. Tegnspråk for alle! Med vennlig hilsen teatertolk koordinator Elisabeth teater@doveforbundet.no