Vi søker etter en ny oppvekstkonsulent

Søknadsfrist 22. april 2016

ndflogo
Oppvekstkonsulent (50 %) og prosjektleder (30%).  Vår nåværende oppvekstkonsulent slutter i sitt engasjement og vi søker etter en dyktig etterfølger som trives med varierte og meningsfylte oppgaver. Hovedoppgaven er å arbeide bredt for gode oppvekstvilkår for døve og hørselshemmede barn og unge. Vi søker gjerne etter en person som har døv- eller hørselshemmet barn/ungdom og søkerens nettverk tillegges vekt. Se her for annonsen på Finn.no; http://m.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=73080517 Om oss Norges Døveforbund, som ble stiftet i 1918 arbeider for å fremme norsk tegnspråk i samfunnet. Vi arbeider også for å styrke døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. Norges Døveforbund har opprettet stiftelser som samarbeider med forbundet med formål å styrke kunnskap om og anerkjennelse av norsk tegnspråk. Disse er Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Døves Media og Teater Manu.