Diverse nyheter mars/april hentet fra Facebook

Snakkis, 1 million til tegnspråklig «En julefortelling – på norsk tegnspråk», basert på «A Christmas Carol» av Charles Dickens.", Fritz Moen konferanse, forbundsstyremøte

12. april En gledelig nyhet! 17. mai talen blir tegnspråktolket i Haugesund. Vi vil oppfordre alle døveforeninger om å be om kommunene å ordne med tolk ved offentlige arrangementer. fra her 11. april Forbundsstyret hadde møte i helgen der vi blant annet diskuterte innkomne forslag fra døveforeningene og endringer av vedtekter. Styret hadde felleslunsj med styret til Norges Døveforbunds Ungdom der vi diskuterte noen av sakene til landsmøtet med temaet "Tegnspråk for alle" 27.-29.mai i Oslo. Video ser du her. 10. april Døves Media har laget en reportasje om hvordan det er å være døv flyktning i Norge og sett nærmere på muligheten for asylmottak for døve på Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve. http://dovesmedia.brik.no/video/d5941f0c-6759-400d-ad09-fa3b36354b25 6. april Studieforbundet Funkis har skrevet et artikkel om prosjektet til Oslo Døveforening "Bedre vilkår for døve innvandrere i Oslo" finansert gjennomExtraStiftelsen og Norges Døveforbund. Hovedmålet med dette prosjektet er å få på plass en innvandrerkonsulent for døve i Oslo og Akershus i 2017.Det er også et artikkel om dette prosjektet i Døves Tiddskrift 2 – 2016. http://www.funkis.no/node/724 4. april Barn som får tilgang til språk og kommunikasjon tidleg, klarer seg betre enn andre. Det speler inga rolle kva for eit språk dei møter. Det er kommunikasjonen i seg sjølv som er viktig, seier Hendar.Språkforsking viser at det er positivt for språkutviklinga å bli eksponert for mange språk. Hendar meiner det er viktig at barn med høyrselshemming møter både talespråk og teiknspråk tidleg.– Barn med høyrselshemming må få tilgang til teiknspråk og talespråk frå dei er heilt små. Så kan dei sjølve velje kva for eit språk dei vil nytte når dei blir større, meiner Hendar og held fram:– Noreg og Sverige skil seg frå andre europeiske land ved at vi er tidleg ute med å tilby barna teikn. Men volumet er likevel ikkje stort nok, seier Hendar. http://forskning.no/funksjonshemming-pedagogiske-fag-skole-og-utdanning/2016/03/nedsett-hoyrsel-kan-paverke 1. april Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen: "Nyle har talent og kan bruke dette - uavhengig av hørsel. Det finnes døve talenter også i Norge, og NDF applauderer alt som synliggjør at døve er som folk flest og på den måten bidra til å bygge ned myter om oss døve og hørselshemmede". http://www.minmote.no/#!/artikkel/23649393/doev-toppmodell-har-blitt-dansesensasjon-i-usa 31. mars NDF er på plass i konferanse "forstå og bli forstått" som arrangeres avStiftelsen Signo. Hensikten med konferansen er å finne ut om domstolen har lært noe av Fritz Moen saken. Tingene som ble tatt opp er blant annet betydning av fagkyndig tegnspråktolk under en rettsak og døve og hørselhemmede får ekstra straff i form av isolasjon i fengsel da ingen der kan tegnspråk. Fra NDFs facebook  Artikkel om det å være døv student "Det blir stadig flere døve ungdommer som tar høyere utdanning - men det er fremdeles ingen dans på roser å være døv student. Selv om man har tolk må døve studenter derfor bruke langt mer krefter enn hørende studenter på å få tilgang til samme informasjon."  http://www.nrk.no/hordaland/slik-er-livet-som-student-nar-du-ikkje-hoyrer-noko-1.12875926 30. mars Snakkis sesong 3 skal ha sin første sending idag den 30. mars, etter Kveldsnytt på NRK1. I programmet drøftes tema som angår både hørende og døve. Du kan se tidligere sesonger av Snakkis her;http://dovesmedia.no/tv/programmer/ 19. mars "Supervisuell AS mottar 1 million kroner som er fastsatt over statsbudsjettet for 2016. Premien går til å produsere en spillefilm, «En julefortelling – på norsk tegnspråk», basert på «A Christmas Carol» av Charles Dickens."  fra http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Aktuelt/Nyheter-bibliotekutvikling/Supervisuell-AS-er-vinneren-av-konkurransen-om-beste-prosjekt-for-digital-barnelitteratur-paa-norsk-tegnspraak-NTS