Aksjon #stoppnav

Bli med på aksjonen #stoppnav via mail, Facebook og Twitter!

Aksjon på sosiale medier + mail

Facebook og mail til Arbeids- og sosialdepartementet

Send mail til Arbeids og sosialdepartementet: postmottak@asd.dep.no og anniken.hauglie@asd.dep.no

På Facebook: Arbeids- og sosialdepartementet (Norge)

Hei!

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, som har ansvar for tolketjenesten, hører ikke på oss som bruker tjenesten. De omtaler tolketjenesten på en måte som undergraver den tilliten vi som brukere av tolketjenester må ha for å kunne stole på tolkene. Med dette ødelegger de også grunnlaget for tolkeprofesjonen.

I det siste har vi opplevd flere tiltak som er stikk motsatt av hva som ble anbefalt i Agenda Kaupang-rapporten. Dette innebærer omdefinering av tolketjenestens formål uten å ha snakket med verken profesjonsutøvere eller brukere av tjenesten. Dette bidrar til å forverre tjenesten som fra før trenger et betraktelig løft!

NAV har at de ikke ønsker politiske føringer på tolketjenesten. De bryter med Stortingets vedtak om å ta vare på og styrke tegnspråk. De har også misbrukt øremerkede midler til tolketjenesten til andre tiltak. De har heller aldri hørt på brukere og brukerorganisasjoner og bryter med FN-konvensjonen sin intensjon «Nothing about us without us». Jeg krever at dere stanser pågående og varslede omorganiseringer i tolketjenesten. Tolketjenestens fremtid skal diskuteres sammen med brukere, tolker og andre fagpersoner, ikke av personer uten fagkompetanse i NAV.

Stans NAV før det er for sent, og før tolketjenesten mister den tilliten som er avgjørende for min
ytringsfrihet.

Hilsen
En frustrert tolkebruker

 

Twitter

Bruk disse: #stoppNAV @sigrunvageng og @annikenhauglie @arbeidsdep

@NAVnorge Stopp endringer av tolketjenesten! #stoppNAV @sigrunvageng @annikenhauglie @arbeidsdep

@sigrunvageng NAV fikk penger av Stortinget til 28 nye stillinger. Kun 5 nye er fasiten. #misbruk #stoppNAV @annikenhauglie @arbeidsdep

@sigrunvageng #NAV vil at tolker skal være rådgiver for døve. Treårig tolkeutdanning kvalifiserer ikke til det #stoppNAV

@sigrunvageng Tolkeprofesjonen raseres når #NAV utvanner tolkenes ansvarsområde #umyndiggjøring @annikenhauglie

@sigrunvageng Tegnspråktolk er en språkarbeider, ikke støttekontakter #stoppNAV @annikenhauglie

@sigrunvageng Hvorfor skal det ikke gis politiske føringer om hvordan arbeidet i #NAV skal organiseres? #stoppNAV @annikenhauglie @arbeidsdep

@sigrunvageng Hvor er det blitt av de øremerkede midlene som er satt av til tolketjenester rundt om i landet? #stoppNAV

@sigrunvageng Flere endringer i #NAV tolketjenesten går i mot innstillingene fra tolkutredningen #stoppNAV

@sigrunvageng Rett til tolk er nedfelt i folketrygdloven og kan IKKE brukes som ”tiltak” slik @NAVnorge ønsker! #stoppNAV @annikenhauglie

@annikenhauglie @arbeidsdep Rullestol regnes ikke som et ”tiltak”, men en rett. Hvorfor skal tegnspråktolking være et ”tiltak”? #stoppNAV

@sigrunvageng Hva skjedde med ”Nothing about us without us”? Skal #NAV bli fritatt fra dette viktige prinsippet? #stoppNAV @annikenhauglie @arbeidsdep

Hva menes med "vilje til tverrfaglig samarb. for å bedre døve’s kommunikasjonsmuligheter"? @sigrunvageng @NAVnorge #stoppNAV

@sigrunvageng Lønn som rådgiver - jobb som tolk? Jobb som tolk - funger som rådgiver? #stoppNAVs #umyndiggjøring av døve!