Norges Døveforbund krever full stans

 

I den siste uka har det skjedd mye med tolkesaken. Norges Døveforbund takker for den store støtten og engasjementet på sosiale medier. Det er godt å se at mange er like bekymret for tolketjenestens framtid som vi er.

Kort oppsummert så er det to ting vi er misfornøyde med:

  • Dårlig organisering av tolk hos NAV
  • NAV har en oppfattelse av tolkerollen som ikke er samsvarende med brukeres oppfattelse

Tolkeutredningen som ble offentliggjort i vår har anbefalt omorganisering av tolketjenesten og eventuelt flytte tolketjenesten ut av NAV. Norges Døveforbund støtter dette, men likevel så prøver NAV å knytte tolketjenesten tettere til seg i disse dager! Det er i strid med hva rapporten anbefaler. Det er ikke bra for oss brukere!

Norges Døveforbund ønsker å stoppe det! Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen har hatt kontakt med NAVs direktør Sigrun Vågeng og avtalt et møte med henne på tirsdag for å få henne til å stanse prosessen som foregår i NAV tolketjeneste nå. Hun er den eneste som har makt til å stoppe det.

Hvis hun ikke ønsker å stoppe dette, så blir det aksjon! Etter møte vet vi mer hvordan vi kan aksjonere mest mulig effektivt. Vi skal informere dere om det.

I mellomtiden ønsker vi at dere skal fortsette å poste twittermeldinger og være aktiv på sosiale medier! Ha alle poster med enmehashtag #stoppNAV og @annikenhauglie og @sigrunvageng. Under har vi flere eksempler på meldinger som dere kan sende ut: til departementet, på twitter og på facebook. Kan dere støtte oss ved å sende meldinger til dem?

Vi må presse hardt på! Dere må følge med på våre sosiale medier. Vi skal poste oppdateringer jevnlig .

 

Klikk på bildet for å gå til aksjonssiden