Siste oppdatering I #stoppnav saken

Vi har hatt møte med NAV direktøren Sigrun Vågeng tirsdag 6. september.

Sigrun Vågeng har lagt godt merke til uroen i døvemiljøet. Hun kalte det for «twitterstorm» der mange av dere har sendt meldinger til henne gjennom @Sigrunvageng. Det takker vi dere for! Det har gitt resultater ved at hun går med på å ha møte med oss, er villig til å lytte til oss og var enig med oss om noen punkter. Uten dere vil vi ikke ha greid det. 

Vi har greid å få fram disse:

  1. Vågeng presiserte flere ganger at tolker ikke skal være rådgivere mens de tolker.
  2. Hun lover å se nærmere på å forbedre brukermedvirkning. Hun skal komme med en uttalelse om det snart.

 

Likevel er møtet under hva vi har forventet. Disse er vi misfornøyde med:

  1. Vågeng ville ikke gå med på kravet vårt om å fryse de pågående og planlagte endringene i tolketjenesten.
  2. NAV ønsker at tolkene kan jobbe som "rådgivere" når de ikke tolker, og gi ”bistand” rundt ”døves kommunikasjonsbehov”. Vi kjenner vårt kommunikasjonsbehov selv, og har rett til tolk når vi selv mener det er behov for det. Det kan vi ikke akseptere!
  3. NAV ønsker å integrere tolketjenesten tettere med hjelpemiddel- og tilrettelegging. Dette er det stikk motsatte av hva agenda Kaupang og NDF mener er riktig.

 

Rapporten "Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet" inneholder mange gode forslag som vil styrke tolketjenesten og gi et bedre og mer profesjonell tolketjeneste for både døve og hørende. Det er behov for bred diskusjon om tolketjenesten. Den diskusjonen kan ikke gjøres i NAV, fordi NAV ikke har forstått at tolking er en menneskerettighet.

Diskusjonen videre må derfor løftes opp på politisk nivå, dvs med Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og med stortingspolitikere.

Temaet om tolketjenesten er veldig komplisert. Det er mange forhold som skal avklares. Vi fortsetter å jobbe mot Arbeids- og sosialdepartementet for at de skal ta ansvar for organisering av tolketjenesten.

Hvis departementet og politikere ikke vil høre på oss, må vi vurdere demonstrasjoner.

Vi ser at aksjoner på sosiale medier blir lagt merke til, og har allerede ført til at NAV har dempet seg litt. Det er derfor viktig at dere fortsetter med å tvitre, poste og melde om saken når dere kan. Bruk hashtaggen #stoppNAV. Mer informasjon om aksjonen og hvordan du kan delta her.

 

Petter Noddeland, 
Interessepolitisk medarbeider