Ny bokutgivelse fra Norges Døveforbund og Helge Herland

«10 døve og hørselshemmede forteller» lanseres idag 19. september under Døves Internasjonale Uke!

Boka koster 250 kroner og er på 228 sider. Bestilles her.

«10 ulike personer - døve, hørselshemmede, døvblinde og døvblitte står fram med sine historier om hvordan det er å leve i dagens samfunn. Boka inneholder også faktaopplysninger om tegnspråk, døveorganisasjonen, tolketjenesten og mer.»

Deltakere i boka er Arne Lundqvist, Daniel Mosti, Lubna Mehdi, Maren Oriola, Birgit Hagerupsen, Toralf Ringsø, Nora Føyen, Martin Berhovde, Karen Margrethe Engja og Helge Herland.

Boka vil være til salgs fra Norges Døveforbund og i de fleste døveforeningene. Ta kontakt med din døveforening hvis du vil kjøpe boka derfra. Finansert av ExtraStiftelsen.