Årets arbeidslivsseminar 18.-20.november 2016!

Arbeidsslivsseminar: Likestilling i arbeidsliv?

Er du arbeidssøker eller arbeidstaker som lurer på hvordan likestilling i arbeidslivet praktiseres med tanke på hørselshemning og tegnspråk?

Kanskje du tenker litt på hvordan du kan håndheve likestilling i arbeidslivet slik det er lagt opp til i arbeidsmiljøloven? Eller er du usikker på om jobbsøkerprosessen ivaretar likestillingsperspektivet slik den skal?

Bli med på årets arbeidslivsseminar på Quality Airport Hotel Gardermoen 18.-20.november 2016! Arrangert av arbeidslivssutvalget til Norges Døveforbund. 

Vi skal ta opp følgende tema:

  • Likestilling
  • Arbeidsmiljøloven med fokus på likestillingsområdet
  • Kommunikasjon
  • Arbeidsgivers krav
  • Erfaringsutveksling
  • Forskjellsbehandling – hva er det?

Deltakeravgift som dekker reise, hotell og mat:

Medlemmer i NDF: 500,-
Ikke-medlemmer: 1500,-
Deltakeravgiften overføres til 8200.01.77004 ved påmelding.

Påmelding senest den 23.10.2016 til:
petter@doveforbundet.no

Ved påmelding bes det om at du opplyser om du er arbeidstaker eller arbeidssøker da arbeidslivsutvalget vil foreta en prioritering dersom mange melder seg på. Informasjonen behandles konfidensielt. Det er begrenset antall plasser.

Program og mer info: 

Informasjon om programmet på tegnspråk