Samling for tegnspråkundervisere 2016

Norges Døveforbund ved arbeidsgruppen for tegnspråkmateriale i samarbeid med Oslo Døveforening arrangerer en samling for tegnspråkundervisere 11.-13. november 2016 i Oslo.

Det vil bli opplæring i bruk av materialet til Oslo Døveforening, nivå 1 og nivå 2. Målet med denne samlingen er at tegnspråkundervisere ta i bruk i materialet og undervise nivå 1 og 2 hos døveforeningene i løpet av 2017 fram til Norges Døveforbund får midler til å utvikle eget materiale.

Samlingen er for tegnspråklærere i døveforeningene og for nye som ønsker å undervise i døveforeningen.

Programmet starter kl. 17.00 fredag 11. november og seminaret avsluttes kl. 14.00 søndag 13. november hos Oslo Døveforening.

Alle deltakere mottar kursbevis.

Temaer
- Erfaringsutveksling
-Tilstandsrapport om tegnspråkkurs i Norges Døveforbund
- Tegnspråkdidaktikk og pedagogikk
- Kort om metoder i språkundervisningen (Fra latinmetoden til naturmetoden)
- Lærerrollen
- Bruk av naturmetoden i praksis
- Opplæring i bruk av materialet til Oslo Døveforening, nivå 1 og nivå 2.
- Gruppearbeid
 

Vi har inngått avtale med Thon Hotell Gyldenløve i Oslo og holdt av rom.
Påmeldingsfrist 7. oktober 2016. Ta kontakt med din døveforening for mer informasjon og plasser.