Ett NAV - til beste for brukerne

Lederspalten i Døves Tidsskrift nr 5-2016 handler om en Kari som lever i Norge år 2036 med en tolketjeneste som er blitt til en sosialtjeneste utviklet av NAV/Hjelpemiddel og Tilrettelegging (HoT) #stoppnav.

Ett NAV - til beste for brukerne

Av Maren Oriola, styremedlem i Norges Døveforbund
Under høsten 2015 og våren 2016 har Arbeidsdepartementet brukt Agenda Kaupang for å utrede tolketjenesten her i Norge, og her kommer det frem kritikk mot NAV. I august kom tilbakemeldingen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, en del informasjon rundt dette har allerede kommet ut gjennom deafnet. no og ellers på sosiale medier. Men hva betyr dette her for oss egentlig? Jeg tenker nå på hvordan det vil bli om 20 år hvis tilbakemeldingen og andre kommentarer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet generelt blir tatt i bruk.
Hvordan tror du det da ville blitt om 20 år? La oss nå drømme en underlig drøm:

Kari er døv og anser seg selv som funksjonshemmet. Hun får mye bistand rundt sitt kommunikasjonsbehov, og den får hun av NAV. Hun har som regel en rådgiver, som mestrer både norsk og tegnspråk, for å få henne til å klare seg gjennom hverdagen som døv. Hun har ikke en fast rådgiver, men hun får alltid en rådgiver som har kjennskap til hennes bakgrunn, funksjonshemming og behov for tilrettelegging. Heldigvis har NAVmye informasjon om henne, slik at det er lettere for en rådgiver å følge henne opp ved å lese om henne.

Tolketjenesten er historie. Tolkeyrket forsvant. De som jobbet som tegnspråktolk, jobber nå som rådgivere for døve og hørselshemmede. Rådgivere har god kjennskap til ulike virkemidler hos NAV, og har plikt til å bistå med å iverksette ulike tiltak om de ser behov for det.

Noen ganger har Kari opplevd at en rådgiver har tatt beslutning på vegne av henne. Hun har også opplevd at hun ikke har fått ytre sine meninger fordi en rådgiver mener at det ikke passet seg. Under studiene hadde hun
en rådgiver som oppsummerte for henne hva foredragsholderen sa.

Døve og hørselshemmede er ikke myndige. De må ha en rådgiver rundt seg gjennom utdanningen og i arbeidslivet.
Kari er svært ensom når hun er med familien sin. Hun får en rådgiver med seg bare når det gjelder utdanning og arbeidsliv. Noen ganger er hun svært heldig når en rådgiver vil jobbe gratis bare fordi rådgiveren synes synd på henne. Moren til Kari sliter veldig med rådgiverne, fordi hun opplever stadig vekk at Kari blir styrt av rådgivere. Rådgivere er jo på noen områder omsorgspersoner for Kari.

NAV har kun ansvar for tilrettelegging rundt utdanning og arbeidsliv. Fritiden til døve og hørselshemmede har de ingen ansvar for. Døve og hørselshemmede får ikke delta i storsamfunnet, og har mistet retten til å stemme ved valg.

Norsk tegnspråk er helt fremmed for Kari. Selvsagt kan hun norsk tegnspråk, men hun kjenner ikke til det som et selvstendig og fullverdig språk. For henne handler det om et middel for å nå kommunikasjon med andre - hørende. Hun vet helt klart at hun er døv som funksjonshemmet, og ikke som språklig og kulturell minoritet.

Tegnspråkrådgiverstillingen hos Språkrådet forsvant. Norsk tegnspråk er ikke lenger sett som et selvstendig språk. Tegnspråk er nå blitt sett som et middel og et verktøy for kommunikasjon.
Men det er en ting Kari er svært glad i, og det er å møte eldre døve. Fordi de pleier å fortelle om sine dager hvor de var myndige, hadde stemmerett, og det aller viktigste – det fantes tolker da.

Ett NAV – til beste for brukerne …
Du må ikke sove.
Jeg våknet en natt av en underlig drøm.
Jeg tenkte: Nå er det noget som hender.
Vår tid er forbi. Tolketjenesten brenner!


Heldigvis har det ikke skjedd – ennå. Norges Døveforbund trenger deg. Vær med og kjemp sammen med oss! Ett NAV - til beste for brukerne

Maren Oriola, styremedlem i Norges Døveforbund

(Les artikkelen fra Døves Tidskrift i PDF format her 5-2016)

Døves Tidsskrift er et medlemsblad for medlemmer av Norges Døveforbund, bladet utkommer åtte ganger i året med aktuelle saker, både lokalt og nasjonalt, samt internasjonalt. Ønsker du å motta Døves Tidsskrift? Du kan melde deg inn som medlem her.

Delta i #stoppnav aksjonen her