NDF sine kommentarer til statsbudsjettet

NDF sine kommentarer til statsbudsjettet 2017

Døvblinde

Vi gratulerer de døvblinde organisasjonene FNDB og LSHDB for at regjeringen vil sikre at døvblinde skal ha en reell mulighet til deltakelse i trening og fritidsaktiviteter og foreslår å bevilge 18.3 mill til en utvidelse av retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden.

Med det håper Norges Døveforbund at Arbeids- og sosialdepartementets planer med at kommunene skal overta ansvaret for ledsager-funksjonen for døvblinde er blitt gravlagt en gang for alle.

Norges Døveforbund

Til vårt kulturarbeid økes tilskuddet med 1,5 % til 1.38 mill. Det er vi ikke fornøyd med da det ikke engang dekker forventet prisstigning.

Kulturmidlene brukes blant annet til teatertolking, døves kulturdager, foredragsstøtte- og lokale kulturtiltak til døveforeningene, tegnspråkvideomusikk og kortfilmer.

Døves Tidsskrift og Døves Media

Døves Tidsskrift og Døves Media får tilskudd fra Nasjonalbiblioteket via posten «Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket». Denne posten er foreslått å reduseres og vi må avvente hvilke prioriteringer Nasjonalbiblioteket gjør. Det får vi vite mer om etter årsskiftet.

Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve

Det er ikke kjent om statsbudsjettet vil påvirke Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve.

Teater Manu

Til Teater Manu er det foreslått å bevilge 15.46 mill. og det en økning tilsvarende prisstigning.