NDF på NAV konferanse

NDF har idag vært på NAV konferansen 2016 #brukkunnskapen. Der det understrekes hvor viktig det er med å bruke kunnskap fra forskning, samt å lytte til brukerorganisasjon. Det er NDF veldig glad for og håper at #NAV blir flinkere til det. Det er veldig aktuelt i mange saker, for eksempel med tolkesaken. Rapport "helhetlig gjennomgang av tolkeområdet" av Agenda Kaupang er en utredning med mye kunnskap, men NAV gjør det motsatt av rapporten anbefaler og det flere brukerorganisasjoner sier. NDF kommer til å fortsette med å presse på til de skjønner alvoret!! #stoppnav