Norges Døveforbund gratulerer RAVI

Norges Døveforbund gratulerer RAVI som er blitt årets fremmedspråkambassadør for å bidratt til synliggjøring av tegnspråk i Norge.


Foto: Dagfinn Graneng

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæring (Fremmedspråksenteret) utnevner årlig en fremmedspråkambassadør.

For 2016 er det artisten RAVI som har fått denne utnevnelsen.

Utnevningene går til en person, en gruppe personer eller en organisasjon som på et flott måte og på nasjonalt nivå;

  1. utmerker seg når det gjelder egen bruk av fremmedspråk og/eller
  2. fremhever nytten av å mestre fremmedspråk og viser at det å kunne flere språk er en ressurs.

Begrunnelsen her er at RAVI gjennom sin musikkvideo med tegnspråk og annen promotering av tegnspråk har synligjort tegnspråk og at det er et kult språk.

Forbundet vil også gi en anerkjennelse til Fremmedspråksenteret for at de valgte tegnspråk i år.

RAVI får utnevnelsen under konserten ”Musikkflekken (RAVI med Band) i Sandvika den 28.10.2016.

Les juryens begrunnelse her: http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/internasjonali--sering-i-skulen/framandsprakambassador/ravi

Se videoen Å her