Oppdatering i tolkesaken

Det har vært mye uro rundt tolkesaken, og mange er usikre på om det vil bli en demonstrasjon eller ikke. Vi i Norges Døveforbund vil her gi en kort oppsummering av saken så langt og veien videre.

1. Du ønsker tilgang på tolk hele døgnet
2. Du ønsker bedre kvalitet på tolkingen
3. Du ønsker at tolkene kan fordype seg i ulike fagområder så de kan ha spisskompetanse i for eksempel engelsk, helse og andre områder
4. Du ønsker et bedre bestillingssystem hvor du som bruker har større påvirkningskraft på hvilke tolker som møter opp.

Dette ønsker NDF også!

Det som gjør saken vanskelig er at HoT, Hjelpemiddel og Tilrettelegging i NAV ikke har samme oppfatning som oss.

Tolkerapporten «En helhetlig gjennomgang av tolkeområdet», peker på behovet for at tolketjenesten skal organiseres som en selvstendig organisasjon. Det vil da være helt nødvendig at den nye enhet er uavhengig av HoT, og denne enheten må ha en organisasjonsstruktur hvor kompetanse om døve og tegnspråk vektlegges. Dette er en retning vi i NDF helt klart støtter. Har vi det, vil vi også få en langt større påvirkningskraft på avgjørelser innad i den nye enheten.
HoT ønsker ikke en egen enhet, og er tvetydige i sine uttalelser da de utad til døveforeninger sier at de ikke vil gjøre noen endringer, mens det i realiteten gjøres to endringer:

1. På bildetolktjenesten har HoT byttet ut den tolkefaglig kompetente ledelse med en gruppe på tre personer som ikke har den tolkefaglige bakgrunn. I tillegg kutter de en halv million kroner i bildetolkebudsjettet.

2. Denne høsten har HoT opprettet en arbeidsgruppe som jobber for å integrere tolketjenesten mer i hjelpemiddelsentralene. Dette betyr at en tolk i større grad kan fungere som rådgiver samtidig som de tolker. Dette er stikk i strid med rapportens anbefalinger og NDF har reagert kraftig på dette. Tolker er utdannet som bare tolk og skal gjøre det i jobben sin.

Den 7. november har vi et møte med sosialminister Anniken Haugli hvor vi ber henne om å stoppe disse to endringene. Når vi vet utfallet etter dette møtet, skal vi avgjøre om det blir en demonstrasjon eller ikke.

Hvis dere i døveforeningene synes det er uklarheter i saken, kan dere ta kontakt med deres kontaktpersoner i forbundsstyret og be om ytterligere forklaring. De skal dessuten ta kontakt med dere for å forklare saken ved en toveiskommunikasjon som skal være lettere å forstå.

Mange døveforeninger sier at tolketjenesten fungerer bra og ønsker ingen forandring. De har kanskje ikke forståelse for hvorfor vi i NDF reagerer som vi gjør.

Vi reagerer fordi vi ser at HoT ønsker forandringer som er i strid med hva vi brukere ønsker. Vi må reagere nå, før de gjør forandringene de har planlagt. Venter vi, er det for sent.

#stoppnav