Aftenposten A-magasin, et tilbakeskritt i folkeopplysning om CI.

Dagens Aftenposten har i dag en artikkel i A-magasinet om «Thorvalds nye sans».

Artikkelen gir mye god informasjon. Men det er ting som må kommenteres og korrigeres.

Det fremstilles som om man må ta et valg, og det valget blir i artikkelen benevnt som ”hørsel eller tegnspråk”. Dette er i beste fall en klønete måte å si det på, i verste fall både uvitende og svært villedende. Det er ingen grunn til å sette CI opp mot tegnspråk – den tid er forbi.

Artikkelen fremstiller det slik at i praksis har foreldrene til denne gutten bare to muligheter; CI-implantat eller satse på tegnspråk. Dette er faglig sett en helt feil innfallsvinkel.

Senere års forskning og erfaringer som foreldre og fagfeltet har gjort viser at svært mange barn med CI (for den saks skyld også barn med høreapparater) som får tospråklig oppvekst (norsk og tegnspråk) i større grad enn de barna som kun har norsk, får i større grad en aldersadekvat språkutvikling.

At journalisten Per Magnus Riseng har lite kunnskaper- og fordommer om døve og tegnspråk fremkommer når det skrives «Døve kan få hørsel, prisen på flere hundre tusen kroner spares raskt inn gjennom jobber de ellers ikke ville fått, Nav-penger de likevel ikke trenger».

Hvor har journalisten det fra?

Norges Døveforbund er skuffet over at landets største avis ikke har evnet å drive folkeopplysning på samme nivå som TV2 har vist gjennom dokumentarserien «Ut av stillheten» som ble vist i fjor høst. (en norsk dokumentarserie om 6 personer i alderen 4-58 år som av ulike grunner har hørselstap, og opererer inn cochlea implantat)

Et minstekrav til journalister er at de oppsøker kilder fra flere steder, og ikke bare fra Rikshospitalet, når man skal skrive om en såpass viktig, komplisert og alvorlig tema som omhandler mennesker og funksjonshemninger.

Link; go.ap.no/thorvald