SE MITT SPRÅK FYLLER 20 ÅR!

SE MITT SPRÅK FYLLER 20 ÅR!

Norges Døveforbund gratulerer Statped med de 20 første årene og oppfordrer foreldre til å benytte seg av dette fantastiske tilbudet årene fremover.

Hentet fra statped.no
Hentet fra Statped.no

"Døve og hørselshemmede barn i Norge har en lovfestet rett til tegnspråklig opplæring. For at hørende foreldre skulle få mulighet til å lære tegnspråk ble opplæringstilbudet «Se mitt språk» etablert for 20 år siden – og det er fortsatt enestestående i verdenssammenheng."

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at det det er viktig at barn som er døve eller hørselshemmede, har foreldre som kan tegnspråk. Han er også stolt av det gode tilbudet vi har i Norge. Takk til Kunnskapsdepartementet (Norge) for støtten.

Fakta

  • Norges Døveforbund anslår at ca. 16 500 personer bruker tegnspråk i Norge.
  • 95 % av alle døve barn har hørende foreldre.

Les mer her