NDF får gjennomslag i tolkesaken!

 

NDF får gjennomslag i tolkesaken! #stoppnav

Arbeids- og sosialdepartementet har bedt NAV Hjelpemidler og tilrettelegging (HoT) om å avvente omorganisering i tolketjenesten.

Avbildet er Leder i tolkeutvalget, Hilde Haualand, Anniken Hauglie, generalsekretær Bjørn A. Kristiansen og interessepolitiskmedarbeider Petter Noddeland

Forgårs hadde vi møte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Formålet med møtet var å orientere henne om vår oppfatning av Arbeids- og velferdsdirektoratets håndtering av tolketjenesten og rapporten fra Agenda Kaupang, og be henne om å stoppe de pågående og planlagte endringer med tolketjenesten som NAV HoT ønsker å gjennomføre.

Ministeren kunne fortelle at departementet allerede hadde sendt et brev til NAV HoT der departementet har bedt dem om å avvente eventuelle endringer i organiseringen av tolketjenesten til etter at departementet har foretatt sin behandling av tolkerapporten. NDF er glad for at departementet har hørt på oss. Vi, og døveforeningene må likevel fortsette å følge godt med på tolketjenestene og NAV HoT fremover.

Vi vil takke for det store engasjementet fra dere i denne saken. Medlemmene, ulike fagmiljøer og folk øvrig har støttet oss på flere måter. Dere har vært veldig aktive på sosiale medier og det har Anniken Hauglie lagt merke til som hun sa under møtet.

Klikk her for å lese mer om #stoppnav saken.

Interessepolitisk medarbeider i NDF Petter Noddeland forteller i videoen under;