NDF og Signo i møte om sykehjem og omsorgstjenester for døve

 

NDF’s generalsekretær Bjørn A. Kristiansen hadde i går 08.11 møte med generalsekretær Berge Andreas Steinsvåg i Signo. Hovedtemaet var om sykehjem og omsorgstjenester for døve.

Det offentlige ønsker at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, og vi diskuterte hvilke mulige konsekvenser det vil få for organiseringen av den kommunale omsorgstjenesten for eldre døve og hørselshemmede. Vi vet at de fleste kommunene har manglende kunnskap om tegnspråk, noe som medfører at kommunene ikke evner å gi tilfredsstillende omsorgstjenester med personale som kan tegnspråk. Det mangler en dokumentert landsoversikt over nivået på tegnspråklige omsorgstjeneste eldre døve og hørselshemmede får i sine hjemkommune og det ønsker NDF å gjøre noe med. Når det foreligger en slik oversikt er det lettere å se på hvilke tiltak som må gjøres for å kunne gi et godt nok omsorgstjeneste som er godt nok for døve og hørselshemmede. NDF har tidligere sendt søknader om prosjektmidler til en slik undersøkelse og seniorutvalget vil sende en slik søknad på nytt.

NDF ønsker å samarbeide med blant annet Signo om å få til en slik oversikt. Vi diskuterte også om døve foreldre som tar foreldrekurs på Ål, der systemet er slik at arbeidstakeren må levere sykemelding for å kunne delta. Det er uheldig og gir helt gale signaler at arbeidsgiveren må dekke ansattes sykepenger når døve foreldre er på kurs. Dette er et ansvar det offentlige har!

NDF tar kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet for å endre denne urimelige ordningen.