Lubna Mehdi er kåret til Årets forbilde 2016

Norges Døveforbund gratulerer Lubna Mehdi med prisen for årets forbilde fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Hun er med å synliggjøre tegnspråk og døve/hørselshemmede. Lubna er en god og viktig forbilde for alle døve og hørselshemmede barn og ungdommer. Hun er også lederen for Norges Døveforbunds Ungdom. Følg med på NRK Dagsrevyen i kveld kl 19, det vil være et intervju med henne. Tilstede under arrangementet var Solveig Horne og kronpris Håkon. 

"Medhi får prisen for sitt engasjement for døve barn og unge med innvandrerbakgrunn. Lubna Mehdi kommer fra Oslo, ble opprinnelig født i Pakistan og kom til Norge da hun var 18 måneder gammel. Hun har blant annet startet organisasjonen Al-Islaah- Islam på tegnspråk for å bedre kommunikasjonen mellom døve barn og deres foreldre, og gjøre informasjon om islam tilgjengelig på norsk tegnspråk."

Les artikkelen hos NRK.no 

Man kan se statsråd Solveig Horne overrekke prisen og talen til Lubna her, streamet direkte fra Norges Døveforbunds Ungdom her 

Les mer om juryens begrunnelse hos nettsiden til Bufdir:

https://www.bufdir.no/Aktuelt/Lubna_Mehdi_karet_til_Arets_forbilde_2016/