Kronikk i Stavanger Aftenblad idag

Kronikk i Stavanger Aftenblad idag; Operasjon av døve for å få hørsel er ikke alene nok.

Norges Døveforbund er en forkjemper for at barn skal få mulighet til tospråklig opplæring fra fødselen av. Etter hvert vil barna finne ut hvilket språk som fungerer best for dem i hverdagen.

Lektor/audiopedag Anlaug Stokka Urstad skriver "Jeg har lang erfaring med undervisning av døve barn og ungdommer, og min erfaring er at suksesshistoriene finnes blant de hørselshemmede barna som har fått en tospråklig oppvekst med både norsk tegnspråk og norsk talespråk. Hørselshemmede barn som får tospråklig opplæring i gruppe med andre hørselshemmede, får mulighet til å oppdage sin egen normalitet og utvikle vennskap og identifikasjon som trygge og selvstendige ungdommer. Hun legger til at foreldre til hørselshemmede barn som velger hørsel pluss tegnspråk, sikrer barna et godt begrepsgrunnlag og gir barna en verdifull investering for fremtiden.

Artikkelen kan leses her: http://bit.ly/2f6O23k hentet fra vår lokallag Stavanger Døveforening.

stavangeraftenblad