Hva er status for arbeidet med en allmenn språklov?

Venstre ved Guri Melby har sendt inn spørsmål til kulturministeren den 18.11.2016 om arbeidet med en allmenn språklov. 

Guri Melby (V): Hva er status for arbeidet med en allmenn språklov, hvor tegnspråk er formelt forankret som fullverdig språk, og når vil Stortinget få et lovforslag omhandlende en slik lov til behandling?

NDF venter spent på svaret. I St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining – språkmeldingen – ble det gitt tilslutning til etablering av en egen språklov. Det er anslagsvis ca 16.500 som bruker norsk tegnspråk og norsk tegnspråk ble i 2009 anerkjent som et fullverdig språk i Norge og vi har ventet lenge på på at norsk tegnspråk skal formaliseres som fullverdig språk ved en forankring i en allmenn språklov.

I 2009 sa sa statsråd Trond Giske at norsk tegnspråk er et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og ikke minst en del av det språklige mangfoldet i landet som vi alle har en plikt å ta vare på. Tegnspråk er og vil i fremtiden være en del av det språklige mangfoldet i Norge. Det må behandles som andre fullverdige språk og få den status som naturlig følger av dette og understreket at dette er den viktigste stortingsmeldingen han har presentert som kulturminister.